War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ตอนที่ 1-38 จบ ซับไทย

War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา
ประเภทหนัง :
ภาษา:
สถาณะ:
ปีที่ฉาย:
หมวดหมู่:
ผู้เข้าชม:

132

อัพเดทเมื่อ:

2 เดือนที่แล้ว

ไม่มีตัวอย่างวิดีโอ
เรื่องย่อ

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1928 เป็นเรื่องราวของ Wei Ruo Lai และความมุ่งมั่นของเขาที่จะไล่ตามปณิธานอันแรงกล้าในการรับใช้ประเทศอย่างกล้าหาญ เขาถือว่า Shen Tu Nan ที่ปรึกษาอาวุโสเป็นที่ปรึกษาของเขาเมื่อตอนที่เขาเป็นพนักงานระดับต่ำในสถาบันการเงิน ด้วยความเป็นเลิศในด้านความจำและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล Wei Ruo Lai จึงได้รับความนิยมจาก Shen Tu Nan อย่างไรก็ตาม สายงานของเขาทำให้เขาได้เห็นการคอร์รัปชั่นและความมืดมนอย่างโจ่งแจ้งในแวดวงการเงินที่พรรคก๊กมินตั๋งปลดปล่อยออกมาด้วยตาของเขาเอง

รายการ ตอน
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ตอนที่ 1-38 จบ ซับไทย 38
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 1
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 2
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 3
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 4
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 5
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 6
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 7
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 8
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 9
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 10
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 11
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 12
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 13
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 14
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 15
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 16
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 17
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 18
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 19
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 20
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 21
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 22
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 23
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 24
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 25
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 26
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 27
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 28
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 29
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 30
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 31
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 32
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 33
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 34
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 35
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 36
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 37
War of Faith (2024) สมรภูมิแห่งศรัทธา ซับไทย ตอนที่ 38
เรื่องที่น่าสนใจ