Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ตอนที่ 1-40 จบ ซับไทย

Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย
ประเภทหนัง :
ภาษา:
สถาณะ:
ปีที่ฉาย:
หมวดหมู่:
ผู้เข้าชม:

370

อัพเดทเมื่อ:

2 เดือนที่แล้ว

ไม่มีตัวอย่างวิดีโอ
เรื่องย่อ

Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย

Li Xiaoyao พนักงานต้อนรับในโรงแรมเล็กๆ ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ ได้พบกับ Zhao Ling’er ผู้สืบเชื้อสายของเทพธิดา Nuwa โดยบังเอิญ พวกเขาร่วมกันออกเดินทางเพื่อค้นหา Water Spiritual Bead ซึ่งสามารถยุติความแห้งแล้งที่รบกวนจิตใจได้ ที่ดิน ระหว่างทางพวกเขาผูกมิตรกับหุ้นส่วนที่ทะเลาะวิวาท Lin Yueru และนักวิชาการ Liu Jinyuan รวมถึงเพื่อนร่วมทางที่มีใจเดียวกัน พวกเขาเผชิญกับอันตรายมากมายในการค้นหาลูกปัดแห่งจิตวิญญาณและในที่สุดก็ขัดขวางแผนการหายนะของผู้นำของ Moon Worship Sect ผู้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำลายโลก

รายการ ตอน
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ตอนที่ 1-40 จบ ซับไทย 39
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 1
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 2
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 3
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 4
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 5
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 6
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 7
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 8
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 9
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 10
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 11
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 12
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 13
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 14
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 15
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 16
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 17
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 18
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 19
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 20
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 21
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 22
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 23
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 24
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 25
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 26
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 27
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 28
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 29
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 30
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 31
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 32
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 33
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 34
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 36
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 37
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 38
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 39
Sword and Fairy 1 (2024) ตำนานเซียนกระบี่ ซับไทย ตอนที่ 40
เรื่องที่น่าสนใจ