Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 3

  • วีดีโอหลัก
  • วีดีโอสำรอง
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 1
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 2
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 3
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 4
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 5
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 6
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 7
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 8
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 9
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 10
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 11
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 12
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 13
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 14
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 15
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 16
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 17
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 18
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 19
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 20
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 21
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 22
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 23
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 24
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 25
Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย ตอนที่ 26
เรื่องย่อ

Young Babylon (2024) วัยกล้าท้าฝัน ซับไทย

ด้วยความที่ไม่รู้อะไรมากไปกว่าชีวิตชนชั้นแรงงานที่เขาเกิดมา ลู่ เซียว หลู่ หัวรุนแรงจึงเริ่มต้นเส้นทางที่เขาคาดหวังไว้อย่างไม่เต็มใจ เมื่ออายุได้ 19 ปีในจีนช่วงปี 1990 เขารู้สึกกดดันที่ต้องปฏิบัติตามคนรอบข้างและเข้าทำงาน ที่โรงงานขัณฑสกรในเมือง ค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับกิจวัตรของโรงงานราชการ ทำให้สถานการณ์ดีที่สุดโดยการผูกสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จีบสาว และปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อความคาดหวังของคนรอบข้าง ขณะที่ Lu Xiao Lu พบหนทางของเขา ภาพเริ่มต้นของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนก็ปรากฏขึ้น การโฆษณาชวนเชื่อของเป้าหมายร่วมกันเปิดทางให้กับระบบกำไรที่เขามองว่าไม่แยแสต่อความสุขของแต่ละบุคคล แต่ต้องขอบคุณความสัมพันธ์ที่เขาพัฒนาขึ้น ลู่เสี่ยวหลูตัดสินใจต่อสู้เพื่อชีวิตที่เขาต้องการ